Vysoké učení technické v Brně
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118
612 00 Brno
Česká republika
e-mail: crashteam@vut.cz